Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Nhận trợ giúp tạo chính sách không thuốc lá

Philadelphia đã thông qua Luật Bảo vệ Nhân viên Không khí Trong nhà Sạch trong nhà mang tính bước ngoặt vào năm 2006, bảo vệ người dân Philadelphia khỏi tiếp xúc với khói thuốc thụ động ở hầu hết các nhà hàng, quán bar và nơi làm việc. Các chính sách không khói thuốc kể từ đó đã mở rộng sang nhà ở công cộng và tư nhân, trung tâm giải trí và công viên, trường cao đẳng và đại học, và các cơ sở điều trị sức khỏe hành vi.

Tổng quan

Bộ Y tế Công cộng làm việc với các cá nhân và tổ chức để phát triển các chính sách không thuốc lá cho:

  • Nhà ở công cộng và tư nhân.
  • Các trường cao đẳng và đại học.
  • Cài đặt chăm sóc trẻ em.
  • Nhà tuyển dụng tư nhân.
  • Các thiết lập điều trị sức khỏe hành vi.

Làm thế nào

Nếu bạn muốn được trợ giúp phát triển chính sách không thuốc lá, hãy gửi email tới gethealthyphilly@phila.gov hoặc gọi (215) 685-5693.

Lên trên