Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Vận hành một chợ nông sản

Chợ nông sản cung cấp một môi trường hòa đồng cho nông dân địa phương để bán thực phẩm của họ trực tiếp cho khách hàng. Các chợ cũng cung cấp cho khách hàng một cơ hội để tìm hiểu thêm về thực phẩm của họ và khám phá các sản phẩm mới để thử.

Bộ Y tế Công cộng hỗ trợ thị trường nông dân bằng cách thúc đẩy các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và thực hành tốt nhất.

Làm thế nào

Người điều hành chợ nông sản phải nộp mẫu đăng ký điều hành chợ nông sản trước khi bắt đầu mỗi năm. Mẫu đơn này nên được nộp cho Văn phòng Bảo vệ Thực phẩm.

Biểu mẫu bao gồm ba phần:

  1. Thông tin người vận hành thị trường
  2. Thông tin thị trường
  3. Thông tin nhà cung cấp

Nhà điều hành thị trường phải thông báo cho Văn phòng Bảo vệ Thực phẩm bất cứ khi nào có bất kỳ thông tin nào thay đổi.

Hướng dẫn điều hành thị trường cung cấp các quy tắc và hướng dẫn để đảm bảo thực phẩm được bán tại chợ nông sản là an toàn.

Hướng dẫn bao gồm:

  • Yêu cầu của nhà cung cấp an toàn thực phẩm theo loại thực phẩm.
  • Các phương pháp hay nhất về an toàn thực phẩm.
  • Hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm.
  • Hướng dẫn trình diễn nấu ăn.

Hướng dẫn cũng có thông tin về các yêu cầu của Thành phố về cấp phép, vị trí và bãi đậu xe.

Nội dung liên quan

Tài nguyên địa phương và khu vực:

Đầu trang