Chuyển đến nội dung chính

Các hình thức và hướng dẫn về chợ nông sản

Chợ nông sản tạo cơ hội cho nông dân bán thực phẩm họ nuôi và cho người tiêu dùng tìm hiểu thêm về các sản phẩm địa phương. Bộ Y tế Công cộng quy định các thị trường nông sản ở Philadelphia để đảm bảo rằng các thực hành an toàn thực phẩm được áp dụng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chợ nông sản ở thành phố Philadelphia: Hướng dẫn điều hành thị trường PDF Các quy tắc và hướng dẫn thiết yếu cho các nhà điều hành thị trường nông sản ở Philadelphia. Ngày 2 tháng 10 năm 2018
Mẫu đăng ký điều hành chợ nông sản PDF Một mẫu đăng ký hàng năm cho các nhà khai thác để mô tả thị trường của họ và các nhà cung cấp tham gia. Ngày 2 tháng 10 năm 2018
Mẫu trình diễn nấu ăn ở chợ nông sản PDF Một mẫu thông báo để mô tả một cuộc trình diễn nấu ăn sắp tới tại một chợ nông sản. Ngày 2 tháng 10 năm 2018
An toàn thực phẩm tại chợ nông sản PDF Các quy tắc và thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm tại chợ nông sản. Ngày 2 tháng 10 năm 2018
Hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm tại chợ nông sản PDF Các quy tắc và thực tiễn tốt nhất cho các nhà cung cấp muốn cung cấp mẫu thực phẩm tại chợ nông sản. Ngày 2 tháng 10 năm 2018
Mẹo cho một trạm rửa tay tạm thời PDF Thông tin về việc thiết lập một trạm rửa tay tạm thời. Ngày 2 tháng 10 năm 2018
Đầu trang