Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Các sự kiện trong công viên thành phố, cánh đồng hoặc trung tâm rec

Tìm hiểu về việc xin giấy phép sử dụng hoặc đặt trước một không gian Công viên & Giải trí Philadelphia. Giấy phép được khuyến nghị cho tất cả các sự kiện.
Đầu trang