Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Tranh chấp mức phạt báo động sai quá mức

Tiền phạt báo động sai quá mức được đưa ra khi một tòa nhà có nhiều hơn hai báo động sai trong một năm. Đối với mỗi báo động giả bổ sung, Thành phố tính phí 75 đô la.

Ai

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã được trích dẫn không chính xác cho một báo động sai quá mức, bạn có thể yêu cầu một phiên điều trần để xem xét vi phạm và bất kỳ khoản tiền phạt hoặc hình phạt nào.

Ở đâu và khi nào

Yêu cầu điều trần có thể được thực hiện bằng cách:

  • Thư.
  • Điện thoại.
  • Trực tuyến.

Làm thế nào

Để được hướng dẫn chi tiết, hãy đọc hướng dẫn và thông tin để nộp tranh chấp.

Nội dung liên quan

Đầu trang