Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép, vi phạm & giấy phép

Nộp đơn xin giấy phép vệ sinh di động

Bộ Y tế Công cộng cấp giấy phép cho nhà vệ sinh hóa chất di động tại các sự kiện công cộng.

Ai

Nếu bạn đang làm nhà vệ sinh di động có sẵn tại sự kiện của mình, bạn phải xin giấy phép.

Yêu cầu

Nếu một nhà vệ sinh hóa chất di động sẽ ở trong khu dân cư, nó phải được bảo dưỡng ít nhất 48 giờ một lần.

Chi phí

Chi phí là $50 cho mỗi vị trí. Bạn có thể thanh toán bằng cách sử dụng lệnh chuyển tiền gửi cho Bộ Y tế Công cộng - EHS.

Làm thế nào

Nộp đơn xin giấy phép vệ sinh di động đã hoàn thành cùng với lệ phí thích hợp. Sẽ mất khoảng 10-14 ngày để bạn nhận được giấy phép của mình. Giữ nó trên trang web và có sẵn theo yêu cầu.

Lưu ý: Bộ Y tế Công cộng chỉ cấp giấy phép cho nhà vệ sinh di động; nó không tự cung cấp nhà vệ sinh. Bạn phải thuê nhà vệ sinh từ một công ty cho thuê nhà vệ sinh di động.

Đầu trang