Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Soumèt yon òf nan Konpwomi pou rezoud taks biznis delenkan ou

Depatman Revni konprann ke kèk kontribyab, ki baze sou sitiyasyon finansye aktyèl ak projetée yo, ka pa janm kapab peye obligasyon total taks yo. Si sa a se ka w la, ou ka soumèt yon demann pou rezoud obligasyon taks ou pou yon peman ki pi piti pase tout kantite lajan ou dwe a. Yo rele sa yon òf nan Konpwomi (OIC).

Soumèt yon fòm pa garanti nou pral aksepte OIC ou otomatikman.

Ki sa ou ta dwe konnen anvan ou soumèt yon OIC

Se pa tout taks oswa chaj ki kalifye pou pwogram sa a. Gade tablo ki anba a pou egzijans kalifikasyon yo.

Kalifye Pa kalifye
 • Revni Biznis ak Resi Taks (BIRT)
 • Taks pwofi rezo (NPT)
 • Itilize ak Occupancy (U&O) Taks (lokatè)
 • Taks sou Salè
 • Taks likè
 • Taks sou Revni yo
 • Taks sou Revni Lekòl (SIT)
 • Taks amizman
 • Taks Otèl
 • Taks sou Pakin
 • Kouran-ane estime BIRT
 • U&O Tax (Pwopriyetè)
 • Imobilye taks
 • Realty Transfè Taks
 • Frè fatra komèsyal
 • Lisans pou & Enspeksyon (L&I)
 • Dlo/Sewer/chaj Dlo Stormwater

Depatman an pa pral konsidere yon OIC si kontribyab la:

 • Se sijè a nan:
  • yon ka fayit ouvè ak aktif.
  • yon ka litij taks ouvè ak aktif.
  • yon ka revokasyon lisans ouvè ak aktif.
  • yon petisyon Komisyon Revizyon Taks ki ouvè ak aktif.
  • yon kontwòl kontab taks ouvè ak aktif.
 • Gen yon balans taks (ki gen ladan enterè ak penalite) nan mwens pase $2,500.
 • Pa te ranpli tout deklarasyon taks obligatwa yo.

Si ou pa kalifye, ou ta dwe konsidere antre nan youn nan akò peman nou yo.

Ki jan yo soumèt yon OIC

Yon òf nan Konpwomi dwe gen ladan:

 • Yon òf ranpli nan fòm demann Konpwomi.
 • Deklarasyon taks sou revni federal pou 3 peryòd ranpli yo anvan dat demann Ofri nan Konpwomi an. Mete tout W-2 a, orè taks, ak fichye yo.

Nou pral rejte demann OIC soumèt san yo pa retounen taks.

Top