Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Kredi taks sou travay Veteran lagè

Vil la ofri yon kredi taks pou biznis ki anboche retounen veteran nan fòs lame yo.

Kalifikasyon

Yon biznis pral resevwa yon kredi taks pou chak anplwaye ki kalifikasyon* ki te anplwaye nan biznis la pou plis pase sis mwa. Kredi taks la disponib pou yon total de 36 mwa nan travay yon veteran ki kalifye, si anplwaye a plen tan oswa a tan pasyèl.

Kantite lajan an nan kredi taks yon biznis ka resevwa pou nenpòt ki yon sèl kalifye anplwaye a plen tan se:

  • $5,000 miltipliye pa pousantaj la nan ane taks la ke anplwaye a te anplwaye pa biznis la.
  • Pa pèmèt yo depase $15,000 total sou tout ane taks yo.

Kantite kredi taks yon biznis ka resevwa pou yon sèl qualification a tan pasyèl anplwaye se:

  • $2,500 miltipliye pa pousantaj la nan ane taks la ke anplwaye a te travay nan biznis la.
  • Pa pèmèt yo depase $7,500 sou tout ane taks yo.

Yon City taks kredi pou chak anplwaye

Yon biznis pa kalifye pou resevwa kredi taks Veteran Retounen pou yon anplwaye si:

Ou ka jwenn yon deskripsyon konplè sou Kredi pou Travay nan Retounen Veteran nan Fòs Ame yo, ki gen ladan yon definisyon veteran ki kalifye, anba Seksyon 508 nan règleman yo BIRT.

Sèvi ak kredi a

Kredi taks yo aplike nan responsablite total taks sou revni biznis ak resi (BIRT) pou biznis k ap patisipe yo. Nenpòt kredi rès ka pote pi devan pou twa ane soti nan dat la nan anboche nan anplwaye a kalifye.

Aplike pou kredi a

Fòm aplikasyon yo disponib atravè lyen resous yo nan paj sa a.

Kontni ki gen rapò

Top