Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Kredi Taks Kreyasyon Travay

Kredi Taks Kreyasyon Travay la rekonpanse biznis ki ogmante kantite travay ki disponib nan vil la.

Kalifikasyon

Yon konpayi biznis ka aplike kredi sa a nan li yo Biznis Revni ak Resi Taks (BIRT) responsablite si li swa:

  • Kreye 25 nouvo djòb, oswa
  • Ogmante kantite li yo nan anplwaye pa omwen 20% nan lespas senk ane nan dat la kòmanse deziyen.

Dat la kòmanse se jou a ke biznis la ka kòmanse kreye nouvo travay yo. Nenpòt travay ki te kreye anvan dat kòmansman deziyen an pap kalifye pou kredi a.

Patisipan pwogram yo dwe komèt pou kenbe operasyon biznis nan vil Philadelphia pandan senk ane.

Kantite lajan kredi

Kantite lajan kredi pou travay ki te kreye se 2% nan salè anyèl peye pou chak nouvo travay oswa $5,000 pou chak nouvo travay ki te kreye, kèlkeswa sa ki pi wo, sijè a kantite maksimòm ki espesifye nan akò angajman an.

Aplike pou kredi a

Aplike sou entènèt

Pou aplike sou entènèt, ou ka soumèt aplikasyon ou elektwonikman nan Sant Taks Philadelphia.

  1. Log nan kont Philadelphia taks Center ou.
  2. Anba “Rezime” tab la, jwenn kont BIRT ou.
  3. Chwazi lyen “Aplike pou pwogram kredi” sou ekran sa a.
  4. Chwazi yon pwogram ou ta vle aplike nan.
  5. Asire w ke w li enstriksyon an kout anvan frape “Next” jwenn aksè nan aplikasyon an plen.

Swiv envit la sou ekran ranpli pwosesis la. Asire ou ke ou tcheke tout egzijans kalifikasyon yo anvan ou aplike pou kredi yo.

Aplike pa imèl

Pou aplike pa imèl, ranpli aplikasyon Kredi pou Kreyasyon Taks sou Travay la epi voye yon imèl li bay BizTaxCredits@phila.gov.

Aplike pa lapòs

Pou aplike pa lapòs, ranpli aplikasyon Kredi pou Kreyasyon Taks sou Travay la epi voye li bay:

Depatman Revenue Sèvis
Minisipal Building, Sal 480
1401 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19102
Atansyon: Taks kredi ak pwogram asistans inite w la

Yon fwa yo aksepte yon biznis nan pwogram nan, biznis la ak Vil la egzekite yon akò angajman ki etabli dat kòmansman deziyen an ak kantite travay yo dwe kreye.

Resevwa kredi a

Yon biznis gen jiska senk ane yo kreye kantite a te dakò-sou nan travay. Lè yo fin kreye travay yo, biznis la mande Revni pou sètifye kantite travay ki te kreye ak salè yo peye. Revni ap fè yon revizyon pewòl nan dosye konpayi an pou konpare kantite travay lè kabinè avoka a te antre nan pwogram nan ak kantite travay nan moman revizyon an. Si sou revni Ameriken satisfè ke nimewo apwopriye a nan travay yo te kreye, li pral bay yon sètifika kredi taks ki deklare kantite lajan an nan kredi ki kabinè avoka biznis la gen dwa a.

Penalite

Yon biznis oblije ranbouse kantite total kredi a oswa kredi yo bay si li echwe pou:

  • Kenbe operasyon biznis ki deja egziste pou senk ane soti nan dat ki se sètifika a kredi taks premye soumèt nan Revni, oswa
  • Kreye kantite a te dakò-sou nan travay.

Nan youn nan sitiyasyon sa yo, biznis la dwe konplètman peye kredi a (yo) sof si Depatman an nan revni Ameriken akòde yon egzansyon.

Kontni ki gen rapò

Top