Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Taks pakin Valet

Dat akòz
15 th
nan chak mwa, pou aktivite mwa anvan an
Pousantaj taks
22.5%

nan resi brit


Ou dwe ranpli deklarasyon sou entènèt ak peman pou taks sa a nan Sant Fiskal Philadelphia. Pou jwenn èd pou kòmanse, gade gid sant taks nou an.

Jwenn yon kont oswa peye kounye a

Ki moun ki peye taks la

Taks sa a nan la pou sèvi ak Valet garaj sèvis nan Philadelphia. Moun ki sèvi ak yon Valet peye taks sa a bay operatè a nan sèvis la pakin Valet. Operatè sèvis pakin Valet la responsab pou ranpli yon retou epi peye taks la nan vil la.

Dat enpòtan

Taks sou Pakin Valet la dwe depoze epi peye sou oswa anvan 15 zyèm nan chak mwa, pou aktivite mwa anvan an. Yon moso nan lapòs postmarked sou 15 la satisfè kondisyon sa a.

Ou ka jwenn egzat dat limit mansyèl sou plizyè taks delè dat orè a.

Pousantaj taks, penalite, ak frè

Konbyen se li?

Se taks la enpoze nan yon pousantaj de 22.5% nan resi brit soti nan sèvis pakin Valet nan Philadelphia.


Kisa k ap pase si ou pa peye sou tan?

Si ou pa peye sou tan, enterè ak penalite yo pral ajoute nan kantite lajan ou dwe a.

Pou plis enfòmasyon sou pousantaj, gade Enterè nou an, penalite, ak frè paj.

Rabè ak egzanpsyon

Èske ou kalifye pou yon rabè?

Pa gen rabè ki disponib pou taks sou pakin Valet la.


Èske ou ka eskize nan peye taks la?

Pa gen okenn egzanpsyon pou Taks sou Pakin Valet la.

Sepandan, operatè pakin Valet yo gen dwa a yon kredi pou nenpòt ki taks sou pakin yo peye lè yo pake oswa magazen machin patwon yo nan yon etablisman pakin twazyèm-pati. Sa a asire ke se responsablite taks la divize yon fason ki apwopriye ant operatè a Valet ak operatè a nan etablisman an pakin.

Ki jan yo peye

File ak peye sou entènèt

Ou dwe ranpli epi peye taks sou Pakin Valet elektwonikman sou Sant Taks sou Filadèlfi a. Nou pa aksepte koupon oswa chèk poste ankò.

Ou dwe ranpli deklarasyon mansyèl kout pou taks sa a fè pi devan.

Ou ka peye taks sa a sou entènèt san ou pa kreye yon non itilizatè ak modpas. Men, ou dwe louvri sesyon an pou ranpli deklarasyon taks sou Pakin Valet ou an. Si ou pa te fè sa deja, ou dwe kreye yon non itilizatè ak modpas pou ranpli taks sa a sou Sant taks Philadelphia.

Ou ka chwazi yo peye epi ranpli retounen ou pita oswa ranpli tou de nan menm tan an pandan y ap louvri sesyon an.

Kòd taks

58

Kontni ki gen rapò

Top