Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế đỗ xe có người phục vụ

Ngày đến hạn
15 th
của mỗi tháng, cho hoạt động của tháng trước
Thuế suất
22,5%

của tổng doanh thu


Quý vị phải hoàn tất các tờ khai và thanh toán trực tuyến cho khoản thuế này trên Trung Tâm Thuế Philadelphia. Để được trợ giúp để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn về trung tâm thuế của chúng tôi.

Nhận tài khoản hoặc thanh toán ngay

Ai trả thuế

Thuế này áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ đỗ xe có người phục vụ ở Philadelphia. Những người sử dụng dịch vụ phục vụ trả thuế này cho người điều hành dịch vụ đỗ xe có người phục vụ. Người điều hành dịch vụ đỗ xe có người phục vụ sau đó có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế cho Thành phố.

Ngày quan trọng

Thuế đỗ xe cho người phục vụ phải được nộp và thanh toán vào hoặc trước ngày 15 mỗi tháng, cho hoạt động của tháng trước. Một mẩu thư được đóng dấu bưu điện vào ngày 15 đáp ứng yêu cầu này.

Bạn có thể tìm thấy ngày đáo hạn hàng tháng chính xác trên lịch trình ngày đến hạn thuế linh tinh.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Thuế được áp dụng với tỷ lệ 22,5% tổng doanh thu từ các dịch vụ đỗ xe có người phục vụ ở Philadelphia.


Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Để biết thêm thông tin về tỷ giá, hãy xem trang Tiền lãi, tiền phạt và phí của chúng tôi.

Giảm giá & miễn

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá?

Không có giảm giá cho Thuế đỗ xe có người phục vụ.


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Không có miễn thuế đỗ xe cho người phục vụ.

Tuy nhiên, các nhà điều hành bãi đậu xe có người phục vụ được hưởng một khoản tín dụng cho bất kỳ Thuế đỗ xe nào mà họ phải trả khi đỗ hoặc cất giữ xe của khách hàng trong bãi đậu xe của bên thứ ba. Điều này đảm bảo rằng nghĩa vụ thuế được phân chia một cách thích hợp giữa người điều hành dịch vụ phục vụ và người điều hành cơ sở đỗ xe.

Làm thế nào để trả tiền

Nộp và thanh toán trực tuyến

Quý vị phải nộp và thanh toán Thuế đỗ xe cho người phục vụ bằng điện tử tại Trung Tâm Thuế Philadelphia. Chúng tôi không còn chấp nhận phiếu giảm giá hoặc séc qua đường bưu điện.

Quý vị phải nộp tờ khai hàng tháng ngắn hạn cho khoản thuế này trong tương lai.

Bạn có thể trả thuế này trực tuyến mà không cần tạo tên người dùng và mật khẩu. Tuy nhiên, bạn phải đăng nhập để nộp tờ khai thuế đỗ xe cho người phục vụ của mình. Nếu bạn chưa làm như vậy, bạn phải tạo tên người dùng và mật khẩu để nộp thuế này trên Trung tâm Thuế Philadelphia.

Bạn có thể chọn thanh toán và nộp tờ khai sau hoặc hoàn thành cả hai cùng một lúc trong khi đăng nhập.

Mã số thuế

58

Nội dung liên quan

Đầu trang