Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Nộp đơn xin giảm giá hóa đơn tiền nước cho người cao tuổi

Nếu bạn là một công dân cao tuổi sống ở Philadelphia, bạn có thể đủ điều kiện để được giảm giá 25% trên hóa đơn nước và cống rãnh của mình. Để được giảm giá, bạn phải:

  • Ít nhất 65 tuổi.
  • Sống tại địa chỉ được liệt kê trên đơn xin.
  • Có hóa đơn nước và cống dưới tên của bạn.
  • Có tổng thu nhập hàng năm (cho tất cả các thành viên trong gia đình) từ $38,800 trở xuống.

Để đăng ký giảm giá, bạn phải hoàn thành một mẫu đơn xin. Bạn cũng sẽ cần cung cấp bản sao các tài liệu xác định bằng chứng về tuổi tác, thu nhập hộ gia đình và bạn sống tại địa chỉ dịch vụ cấp nước. Ví dụ về các tài liệu chấp nhận được liệt kê trên mẫu đơn xin.

Nộp đơn qua thư

Để đăng ký qua thư, hãy truy cập trang web đơn xin hoặc gọi (215) 685-6300.

Nộp đơn trực tiếp

Ghé thăm một địa điểm đối tác để làm việc với một đại diện để điền vào đơn xin của bạn. Mang theo bản sao của tất cả các thủ tục giấy tờ của bạn. Bạn vẫn sẽ cần gửi thư trong đơn xin của mình khi hoàn tất.

Đầu trang