Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế thu nhập của trường

Ngày đến hạn
Tháng Tư
15 th
cho lợi nhuận năm trước
Thuế suất

3,75%

Bạn có thể hoàn tất các tờ khai và thanh toán trực tuyến cho khoản thuế này. Quý vị vẫn có thể khai thuế bằng giấy, nhưng quý vị sẽ cần in chứng từ thanh toán của mình bằng cách sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia.

In phiếu thanh toán hoặc thanh toán ngay

Ai trả thuế

Nếu bạn là cư dân Philadelphia nhận được một số loại thu nhập không kiếm được, bạn phải trả Thuế Thu nhập Học đường (SIT).

Các hình thức chịu thuế của thu nhập không kiếm được bao gồm:

  • Cổ tức.
  • Tiền bản quyền.
  • Thu nhập cho thuê ngắn hạn từ một căn hộ song lập hoặc ba tầng, là nơi cư trú chính của chủ sở hữu.
  • Trúng xổ số tiền mặt từ Xổ số Pennsylvania.
  • Một số loại quan tâm.

Đọc các quy định về Thuế Thu nhập của Trường để biết danh sách đầy đủ các loại thu nhập chịu thuế.

Nếu quý vị phải sửa đổi tờ khai SIT trước đây, hãy hoàn thành tờ khai thuế mới với số tiền đã cập nhật. Đặt dấu “X” vào ô cho biết biểu mẫu là tờ khai sửa đổi.

Ngày quan trọng

Tờ khai thuế thu nhập của trường sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 4 hàng năm. Không nhận được tờ khai thuế không bào chữa cho bạn khai thuế và nộp thuế đúng hạn.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Năm thuế Thuế suất
2023 3.75%
2022 3.79%
2021 3.8398%
2020 3.8712%
2019 3.8712%
2018 3.8809%
2017 3.8907%

Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Để biết thêm thông tin về tỷ giá, hãy xem trang Tiền lãi, tiền phạt và phí của chúng tôi.

Làm thế nào để trả tiền

Online

Thật nhanh chóng và dễ dàng để nộp và thanh toán trên Trung tâm Thuế Philadelphia.


Bằng thư

Bạn cũng có thể nộp và thanh toán qua thư. Bạn vẫn cần đến Trung tâm Thuế Philadelphia để in chứng từ thanh toán của mình.

1
Hoàn thành tờ khai giấy của bạn.

Quý vị có thể in tờ khai Thuế Thu nhập Trường học từ trang hướng dẫn và biểu mẫu thuế. Hoàn thành việc trả hàng của bạn theo hướng dẫn trên trang.

2
In phiếu thanh toán của bạn.

Ghé thăm Trung tâm Thuế Philadelphia và chọn “Thanh toán”. Làm theo lời nhắc để in phiếu thanh toán được cá nhân hóa của bạn.

Lưu ý: Phiếu thanh toán đôi khi được gọi là phiếu thanh toán.

3
Gửi hàng trả lại, thanh toán và phiếu thanh toán của bạn qua đường bưu điện.

Gửi tờ khai, thanh toán và phiếu thanh toán của bạn đến:

Bộ Doanh thu Philadelphia
PO Box 389 Philadelphia
, PA 19105-0389
Điện thoại làm việc:

Mã số thuế

29

Nội dung liên quan

Lên trên