Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Yêu cầu hoàn thuế bất động sản

Bạn có thể cần yêu cầu hoàn thuế bất động sản nếu:

 • Bạn đã trả nhiều tiền thuế hơn số tiền bạn nợ.
 • Bạn đã được chấp thuận cho chương trình Longtime Owner-Occupants Program (LOOP) giảm giá từ năm 2014 đến năm 2018. Đối với Người Đóng Thuế được chấp thuận vào năm 2019, tín thuế của quý vị sẽ tự động được áp dụng cho nghĩa vụ Thuế Bất Động Sản năm 2020 của quý vị và khoản tín thuế này không được hoàn lại.
 • Việc thẩm định, lượng định, đánh giá tài sản năm 2023 của quý vị đang bị kháng cáo hoặc bị giảm do kháng cáo.

Mặc dù bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền vì bất kỳ lý do nào trong số này bằng cách điền vào biểu mẫu này, nhưng gửi đơn bảo lãnh trực tuyến là cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để yêu cầu hoàn lại tiền. Tên người dùng và mật khẩu không bắt buộc để gửi đơn yêu cầu điện tử thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia. Tất cả những gì bạn cần là địa chỉ của bạn:

 1. Truy cập ta x-services.phila.gov
 2. Tìm “Tìm kiếm tài sản” trên trang chủ và nhập địa chỉ đường phố của bạn.
 3. Chọn “Tìm kiếm.” Số OPA của chỗ nghỉ của bạn sẽ xuất hiện màu xanh lam ở phía bên phải của cùng màn hình này. Chọn nó và chuyển sang màn hình tiếp theo, nơi bạn có thể xem tóm tắt tài khoản bất động sản của mình.
 4. Nếu có một khoản tín dụng có thể hoàn lại trên tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy liên kết “Áp dụng hoàn lại tiền” màu xanh lam ở phía bên phải của màn hình này. Chọn nó và nhập loại thực thể và mối quan hệ của bạn với tài sản
 5. Hoàn thành tất cả các phần trên màn hình “Đơn yêu cầu hoàn tiền tài sản” và làm theo hướng dẫn trên màn hình để gửi yêu cầu hoàn tiền của bạn. Bạn cần có số OPA và địa chỉ chỗ nghỉ để hoàn tất yêu cầu hoàn tiền của mình.
Do khối lượng cao hơn bình thường, vui lòng đợi tám đến 10 tuần để xử lý các yêu cầu. Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn trong thời gian này.

Ai có thể nộp đơn

Hoàn thuế bất động sản chỉ có thể được yêu cầu bởi người được trả tiền:

 • Nếu công ty thế chấp của bạn đã trả Thuế Bất động sản của bạn, họ phải yêu cầu hoàn lại tiền.
 • Nếu công ty thế chấp của bạn cho phép bạn nộp đơn xin hoàn lại tiền, bạn phải bao gồm một lá thư từ công ty thế chấp, trên tiêu đề thư của họ, ủy quyền Thành phố giải phóng tiền cho bạn.
 • Bằng chứng thanh toán là bắt buộc.

Giảm giá LOOP và kháng cáo đánh giá năm 2023

Đối với các khoản hoàn lại tiền liên quan đến kháng cáo thẩm định, lượng định, đánh giá tài sản năm 2023, mẫu đơn yêu cầu hoàn tiền của bạn cũng nên bao gồm lý do bạn đang tìm kiếm một khoản hoàn lại tiền. Để thực hiện việc này, hãy viết “LOOP” hoặc “kháng cáo BRT” trên biểu mẫu.

 

Biểu mẫu & hướng dẫn

Lên trên