Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế thuê xe

Ngày đến hạn
15 th
của mỗi tháng, cho hoạt động của tháng trước
Thuế suất
2%

số tiền của hợp đồng cho thuê


Quý vị phải hoàn tất các tờ khai và thanh toán trực tuyến cho khoản thuế này trên Trung Tâm Thuế Philadelphia. Để được trợ giúp để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn về trung tâm thuế của chúng tôi.

Nhận tài khoản hoặc thanh toán ngay

Ai trả thuế

Thuế thuê xe được áp dụng khi:

  • Xe cho thuê được đón ở Philadelphia.
  • Thời gian cho thuê kéo dài trong khoảng thời gian từ 29 ngày liên tiếp trở xuống.
  • Chiếc xe đang được thuê là:
    • Một phương tiện cá nhân được thiết kế để chở 15 hành khách trở xuống, hoặc
    • Xe tải, rơ moóc hoặc bán rơ moóc được sử dụng trong vận chuyển tài sản khác ngoài vận chuyển hàng hóa thương mại.

Các công ty cho thuê xe có trách nhiệm thu thuế và nộp cho Thành phố.

Ngày quan trọng

Nói chung, Thuế Thuê Xe phải được nộp và thanh toán vào hoặc trước ngày 15 mỗi tháng cho hoạt động của tháng trước. Bạn có thể tìm thấy ngày đáo hạn hàng tháng chính xác trên lịch trình ngày đến hạn thuế linh tinh.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Thuế cho thuê xe được tính theo tỷ lệ 2% giá mua cho thuê không bao gồm thuế tiểu bang và địa phương. Phí xăng dầu không phải chịu thuế nếu được ghi riêng trên hóa đơn cho thuê.


Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Tiền lãi và tiền phạt phải trả đối với bất kỳ khoản thuế chưa thanh toán nào theo tỷ lệ được quy định bởi Bộ luật Philadelphia 19-509.

Để biết thêm thông tin về tỷ giá, hãy xem trang Tiền lãi, tiền phạt và phí của chúng tôi.

Giảm giá & miễn

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá?

Không có giảm giá cho Thuế thuê xe.


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Bạn không phải trả Thuế thuê xe nếu thuê xe:

  • Trong khoảng thời gian từ 30 ngày liên tiếp trở lên, hoặc
  • Bao gồm một đội xe gồm bốn hoặc ít hơn cho thuê xe.

Làm thế nào để trả tiền

Nộp và thanh toán trực tuyến

Quý vị phải nộp và nộp Thuế Thuê Xe điện tử tại Trung Tâm Thuế Philadelphia. Chúng tôi không còn chấp nhận phiếu giảm giá hoặc séc qua đường bưu điện.

Quý vị phải nộp tờ khai hàng tháng ngắn hạn cho khoản thuế này trong tương lai.

Quý vị có thể nộp thuế này trực tuyến mà không cần tạo tên người dùng và mật khẩu, nhưng quý vị phải đăng nhập để khai thuế. Nếu bạn chưa làm như vậy, bạn phải tạo tên người dùng và mật khẩu để nộp thuế này trên Trung tâm Thuế Philadelphia.

Bạn có thể chọn thanh toán và nộp tờ khai sau hoặc hoàn thành cả hai cùng một lúc trong khi đăng nhập.

Mã số thuế

14

Nội dung liên quan

Đầu trang