Chuyển đến nội dung chính

Quy định thuế cho thuê xe

Các quy định này đặt ra các điều khoản pháp lý cho Thuế thuê xe của Philadelphia, bao gồm các định nghĩa, yêu cầu nộp đơn và thanh toán cũng như các yêu cầu lưu trữ hồ sơ đối với các công ty cho thuê xe.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về thuế cho thuê xe PDF Hoàn thành các quy định về Thuế cho thuê xe của Philadelphia, được biên soạn vào tháng 1 năm 2016. Ngày 11 tháng 1 năm 2016
Lên trên