Chuyển đến nội dung chính

Thay đổi biểu mẫu: Cập nhật hoặc đóng tài khoản thuế

Bạn cần thông báo cho Bộ Doanh thu nếu bạn:

  • Muốn cập nhật một địa chỉ
  • Không còn kinh doanh ở Philadelphia
  • Không còn phải trả thuế ở Philadelphia

Bạn có thể cập nhật hoặc đóng (các) loại tài khoản sau trực tuyến: Giải trí, Đồ uống, Thu nhập và Biên lai Kinh doanh (BIRT), Thu nhập, Khách sạn, Rượu, Giải trí Cơ khí, Lợi nhuận ròng (NPT), Quảng cáo ngoài trời, Bãi đậu xe, Thu nhập học đường (SIT), Thuốc lá, Bãi đậu xe có người phục vụ, Thuê xe và Tiền lương. Bạn phải vào Trung tâm Thuế Philadelphia để cập nhật hoặc đóng tài khoản.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu có thể in này để cập nhật hoặc đóng tài khoản thuế Thành phố.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu thay đổi tài khoản thuế PDF Thêm thuế, thay đổi thông tin liên hệ hoặc hủy tài khoản. Ngày 18 tháng 1 năm 2023
Lên trên