Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Jump Start Philly

Jump Start Philly là một chương trình dành cho các doanh nhân và doanh nghiệp mới ở Philadelphia. Một doanh nghiệp trong hai năm đầu hoạt động được miễn nộp Thuế thu nhập và biên lai kinh doanh (BIRT) và không phải trả tiền cho nhiều loại giấy phép và đăng ký.

Tất cả các doanh nghiệp vẫn được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép áp dụng, nhưng các doanh nghiệp mới đủ điều kiện không phải trả phí. Để đủ điều kiện được miễn trừ này, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Doanh nghiệp mới phải nộp Đơn xin Miễn trừ Kinh doanh Mới với Bộ Doanh thu. Đây không phải là một hình thức riêng biệt, mà là một phần của đơn xin giấy phép hoạt động thương mại.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng một doanh nghiệp yêu cầu miễn thuế phải hoàn thành và gửi tờ khai BIRT bằng giấy, bao gồm cả mẫu Bảng N. Nếu có, doanh nghiệp cũng nên nộp tờ khai thuế lợi nhuận ròng (NPT) bằng giấy.

Bạn có thể tìm thấy tờ khai giấy BIRT và NPT trên trang web của Bộ Doanh thu. Vui lòng đảm bảo hoàn thành tờ khai cho năm thuế phù hợp.

Để tìm hiểu thêm về Jump Start Philly, hãy xem:

Biểu mẫu & hướng dẫn

Đầu trang