Chuyển đến nội dung chính

Thông số kỹ thuật thiết kế tờ khai thuế

Hướng dẫn này phác thảo các thông số kỹ thuật cần thiết để sao chép hoặc thay thế tờ khai thuế của Thành phố Philadelphia. Các hướng dẫn giúp đảm bảo rằng các biểu mẫu sao chép tương thích với hệ thống xử lý của Thành phố và trình bày thông tin nhất quán trên các biểu mẫu thuế của Thành phố.

Các nhà cung cấp nên tham khảo hướng dẫn này trước khi thay thế hoặc sao chép biểu mẫu thuế của Thành phố Philadelphia.

CẬP NHẬT QUAN TRỌNG: Tất cả các nhà cung cấp được yêu cầu hoàn thành thử nghiệm và được chấp thuận để gửi các biểu mẫu thay thế. Liên hệ taxformtesting@phila.gov để yêu cầu thêm thông tin.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông số kỹ thuật thiết kế tờ khai thuế năm 2021 PDF Yêu cầu thiết kế đối với các nhà cung cấp tạo tờ khai thuế, lịch trình và phiếu thanh toán năm 2021 cho Thành phố. Tháng Ba 1, 2022
Thông số kỹ thuật thiết kế tờ khai thuế năm 2020 PDF Yêu cầu thiết kế đối với các nhà cung cấp tạo tờ khai thuế, lịch trình và phiếu thanh toán năm 2020 cho Thành phố. Tháng Một 26, 2021
Thông số kỹ thuật thiết kế tờ khai thuế 2019 PDF Yêu cầu thiết kế đối với các nhà cung cấp tạo tờ khai thuế, lịch trình và phiếu thanh toán năm 2019 cho Thành phố. Tháng Hai 6, 2020
Thông số kỹ thuật thiết kế tờ khai thuế 2018 PDF Yêu cầu thiết kế đối với các nhà cung cấp tạo tờ khai thuế, lịch trình và phiếu thanh toán năm 2018 cho Thành phố. Tháng Tư 16, 2019
Thông số kỹ thuật thiết kế tờ khai thuế 2017 PDF Yêu cầu thiết kế đối với các nhà cung cấp tạo tờ khai thuế, lịch trình và phiếu thanh toán năm 2017 cho Thành phố. Tháng Mười Hai 4, 2017
Thông số kỹ thuật thiết kế tờ khai thuế năm 2016 PDF Yêu cầu thiết kế đối với các nhà cung cấp tạo tờ khai thuế, lịch trình và phiếu thanh toán năm 2016 cho Thành phố. Tháng Mười Hai 02, 2016
Lên trên