Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Taks sou Revni Lekòl

Dat akòz
avril
15 th
pou retounen ane anvan yo
Pousantaj taks

3.7%

Ou ka ranpli deklarasyon sou entènèt ak peman pou taks sa a sou Sant Taks Philadelphia. Pou jwenn èd pou kòmanse, gade gid sant taks nou an. Ou ka chwazi tou pou kontinye ranpli deklarasyon sou papye pou taks sa a.

Jwenn yon kont oswa peye kounye a

Ki moun ki peye taks la

Si ou se yon rezidan Philadelphia ki resevwa sèten kalite revni unearned, ou dwe peye taks sou revni lekòl (SIT). Fòm taksab nan revni unearned gen ladan dividann, itilizasyon ekipman, kout tèm revni lokasyon ki sòti nan yon duplex/triplex ki se rezidans prensipal la nan mèt kay la, gaye lotri lajan kach soti nan lotri a Pennsylvania, ak kèk kalite enterè. Li règleman ofisyèl taks sou revni lekòl yo pou yon lis konplè kalite revni taksab yo.

Si ou dwe amande yon deklarasyon SIT, ranpli yon nouvo deklarasyon taks ak kantite lajan ki ajou a. Mete yon “X” nan bwat la ki endike fòm lan se yon retou amande.

Dat enpòtan

Yo dwe depoze taks sou revni lekòl la chak ane nan dat 15 avril. Pa resevwa yon deklarasyon taks pa eskize ou de responsablite pou ranpli yon deklarasyon epi peye taks la dwe alè. Ou ka ranpli epi peye taks sou revni lekòl la elektwonikman, oswa enprime pwòp deklarasyon ou.

Pousantaj taks, penalite, ak frè

Konbyen se li?

Pou Ane Fiskal 2023:
3.75% pou rezidan Philadelphia

Pou Ane Fiskal 2022:
3.79% pou rezidan Philadelphia

Pou Ane Fiskal 2021:
3.8398% pou rezidan Philadelphia

Pou Ane Fiskal 2020:
3.8712% pou rezidan Philadelphia

Pou Ane Fiskal 2019:
3.8712% pou rezidan Philadelphia

Pou Ane Fiskal 2018:
3.8809% pou rezidan Philadelphia

Pou Ane Fiskal 2017:
3.8907% pou rezidan Philadelphia


Kisa k ap pase si ou pa peye sou tan?

Si ou pa peye alè, enterè ak penalite yo pral ajoute nan kantite lajan ou dwe a.

Pou plis enfòmasyon sou pousantaj, gade Enterè nou an, penalite, ak frè paj.

Rabè ak egzanpsyon

Èske ou kalifye pou yon rabè?

Pa gen rabè ki disponib pou taks sou revni lekòl la. Sepandan, si ou se yon rezidan Philadelphia pou yon pòsyon nan ane a, taks la ajiste pou ou sèlman peye pou revni unearned te resevwa pandan peryòd ou nan rezidans.


Èske ou ka eskize nan peye taks la?

Kalite revni ki pa afekte sa yo egzante de Taks sou Revni Lekòl la:

  • Enterè ou touche sou ekonomi ak kont kouran
  • Enterè te resevwa nan obligasyon oswa obligasyon dèt nan Commonwealth la nan Pennsylvania oswa sibdivizyon politik li yo
  • Enterè te resevwa nan men obligasyon dirèk nan gouvènman federal la

Ki jan yo peye

File ak peye sou entènèt

Ou ka ranpli epi peye sou entènèt nan Sant taks Philadelphia.

Retounen papye ak chèk yo ka poste bay:

Philadelphia Depatman nan revni
PO Box 389
Philadelphia, PA 19105-0389

Kòd taks

29

Kontni ki gen rapò

Top