Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Apèl yon estimasyon pwopriyete

Si yo evalye pwopriyete w la epi ou kwè valè evalye a pa kòrèk, ou ka fè yon apèl.

Apèl evalyasyon yo ta dwe pwouve omwen youn nan bagay sa yo:

  • Valè sou mache a estime nan pwopriyete w la twò wo oswa twò ba.
  • Valè sou mache a estime nan pwopriyete w la se pa inifòm ak pwopriyete ki antoure menm jan an.
  • Karakteristik pwopriyete w la ki afekte valè li yo sibstansyèlman kòrèk.

Pou aprann plis sou defi estimasyon pwopriyete w la, gade:

Top