Chuyển đến nội dung chính

Quy định thuế đậu xe

Đây là các quy định đầy đủ về Thuế đỗ xe và Thuế đỗ xe có người phục vụ, bao gồm các định nghĩa, loại trừ và yêu cầu lưu trữ hồ sơ đối với những người vận hành các bãi đậu xe. Một sửa đổi riêng ghi nhận sự thay đổi trong thuế suất cho ngày 1 tháng 7 năm 2015 và sau đó.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về thuế đậu xe PDF Hoàn thành các quy định về Thuế đỗ xe và Thuế đỗ xe có người phục vụ của Thành phố Philadelphia. 30 Tháng Sáu, 2023
Mục 201 Thay đổi thuế suất đậu xe PDF Dự luật này tăng thuế suất lên 22,5% số tiền được tính cho các giao dịch đỗ xe vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2015. Tháng Ba 7, 2017
Đầu trang