Ale nan kontni prensipal la

Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni sou papye

Ou kapab kounye a ranpli epi soumèt petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni elektwonikman nan Sant Taks Philadelphia. Ou dwe toujou gen ladan dokiman obligatwa yo kòm yon pati nan yon aplikasyon konplè. Videyo etap pa etap sa a montre w kouman pou w ranpli yon demann ranbousman taks sou revni ki baze sou salè sou entènèt.

Pou w kalifye pou yon ranbousman Taks sou Salè ki baze sou Revni, ou dwe peye Taks sou Salè pou Filadèlfi epi satisfè sèten egzijans pou kalifye pou revni ki baze sou estati deklarasyon federal ak kantite depandan yo. Si ou kalifye, ou ka resevwa yon ranbousman pou kèk nan Taks sou Salè ou te peye pandan ane a.

Itilize fòm sa yo pou mande (oswa “petisyon”) yon ranbousman pou Taks sou Salè ki baze sou revni ou ak gwosè kay ou. Nou ka kontakte ou si nou bezwen plis enfòmasyon.

Tanpri retounen fòm sa yo lè l sèvi avèk sèvis lapòs la nan adrès ki enprime sou yo. Paske fòm sa a gen enfòmasyon konfidansyèl, tanpri pa soumèt li pa imèl. Imèl se pa yon fason ki an sekirite pou voye enfòmasyon konfidansyèl.

Pensilvani ranpli oswa poste petisyon sa a si ou pa gen yon orè PA SP 40.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni (rezidan Philadelphia) PDF Rezidan Philadelphia yo ka itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman pou montan Taks sou Salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. Fevriye 12, 2024
Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni (moun ki pa rezidan) PDF Rezidan ki pa rezidan yo ka itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman pou montan Taks sou Salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. Fevriye 12, 2024
2022 Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou salè (moun ki pa rezidan) PDF Rezidan ki pa rezidan yo ka itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman pou montan Taks sou Salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. Fevriye 6, 2023
2022 Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni (rezidan Philadelphia) PDF Rezidan Philadelphia yo ka itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman pou montan Taks sou Salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. Fevriye 6, 2023
Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni (rezidan Philadelphia) PDF Rezidan Philadelphia yo ka itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman pou montan Taks sou Salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. 26 Oktòb 2022
2021 Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni (moun ki pa rezidan) PDF Rezidan ki pa rezidan yo ka itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman pou montan Taks sou Salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. 26 Oktòb 2022
Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni (rezidan Philadelphia) PDF Rezidan Philadelphia yo ka itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman pou montan Taks sou Salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. Fevriye 4, 2021
Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni (moun ki pa rezidan) PDF Rezidan ki pa rezidan yo ka itilize fòm sa a pou mande yon ranbousman pou montan Taks sou Salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. Fevriye 4, 2021
Petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou revni (an Anglè) PDF Itilize fòm sa a pou mande (“petisyon”) yon ranbousman pou montan taks sou salè ou te peye, si ou kalifye pou rediksyon ki baze sou revni. Desanm 20, 2019
Flyer: Aplike pou yon ranbousman taks sou salè ki pa gen anpil revni (an Anglè) PDF Ajans vil yo ak gwoup kominotè yo ka itilize feyè sa a pou ogmante konsyantizasyon sou ranbousman taks sou salè pou travayè ki pa gen anpil revni. Novanm 9, 2021
Top