Chuyển đến nội dung chính

Đơn yêu cầu hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập bằng giấy

Bây giờ bạn có thể hoàn thành và gửi đơn yêu cầu hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập bằng điện tử thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia. Bạn vẫn phải bao gồm các tài liệu cần thiết như một phần của đơn xin hoàn chỉnh. Video từng bước này hướng dẫn bạn cách hoàn thành yêu cầu hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập trực tuyến.

Để đủ điều kiện được hoàn thuế Tiền lương dựa trên Thu nhập, bạn phải trả Thuế Lương Philadelphia và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện thu nhập nhất định dựa trên tình trạng nộp đơn liên bang và số lượng người phụ thuộc. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể nhận được tiền hoàn lại cho một số Thuế Tiền lương mà bạn đã trả trong năm.

Sử dụng các biểu mẫu này để yêu cầu (hoặc “kiến nghị”) hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập và quy mô hộ gia đình của bạn. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần thêm thông tin.

Vui lòng gửi lại các biểu mẫu này bằng dịch vụ bưu chính đến địa chỉ được in trên đó. Vì biểu mẫu này chứa thông tin bí mật, vui lòng không gửi qua email. Email không phải là một cách an toàn để gửi thông tin bí mật.

Không hoàn thành hoặc gửi đơn yêu cầu này qua đường bưu điện nếu bạn không có PA Schedule SP 40.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
2023 Đơn yêu cầu hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập (cư dân Philadelphia) PDF Cư dân Philadelphia có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn lại tiền cho số tiền Thuế Tiền lương mà bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện được giảm dựa trên thu nhập. 12 Tháng Hai, 2024
2023 Đơn xin hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập (người không cư trú) PDF Cư dân không cư trú có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn thuế cho số tiền Thuế Tiền lương mà bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện được giảm dựa trên thu nhập. 12 Tháng Hai, 2024
Đơn xin hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập năm 2022 (người không cư trú) PDF Cư dân không cư trú có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn thuế cho số tiền Thuế Tiền lương mà bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện được giảm dựa trên thu nhập. 6 Tháng Hai, 2023
Đơn xin hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập năm 2022 (cư dân Philadelphia) PDF Cư dân Philadelphia có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn lại tiền cho số tiền Thuế Tiền lương mà bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện được giảm dựa trên thu nhập. 6 Tháng Hai, 2023
Đơn xin hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập năm 2021 (cư dân Philadelphia) PDF Cư dân Philadelphia có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn lại tiền cho số tiền Thuế Tiền lương mà bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện được giảm dựa trên thu nhập. Tháng Mười 26, 2022
Đơn xin hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập năm 2021 (người không cư trú) PDF Cư dân không cư trú có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn thuế cho số tiền Thuế Tiền lương mà bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện được giảm dựa trên thu nhập. Tháng Mười 26, 2022
Đơn xin hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập năm 2020 (cư dân Philadelphia) PDF Cư dân Philadelphia có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn lại tiền cho số tiền Thuế Tiền lương mà bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện được giảm dựa trên thu nhập. Tháng Hai 4, 2021
Đơn xin hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập năm 2020 (người không cư trú) PDF Cư dân không cư trú có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu hoàn thuế cho số tiền Thuế Tiền lương mà bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện được giảm dựa trên thu nhập. Tháng Hai 4, 2021
Đơn xin hoàn thuế tiền lương dựa trên thu nhập năm 2019 PDF Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu (“kiến nghị”) hoàn thuế cho số tiền Thuế Tiền lương bạn đã trả, nếu bạn đủ điều kiện để được giảm dựa trên thu nhập. Tháng Mười Hai 20, 2019
Tờ rơi: Nộp đơn xin hoàn thuế lương thu nhập thấp PDF Các cơ quan thành phố và các nhóm cộng đồng có thể sử dụng tờ rơi này để nâng cao nhận thức về hoàn thuế tiền lương cho người lao động có thu nhập thấp. Tháng Mười Một 9, 2021
Đầu trang