Ale nan kontni prensipal la

Règleman taks sou revni

Dokiman an règleman mete soti tèm legal yo nan taks sou salè Philadelphia a (anplwayè), Taks sou Revni yo (anplwaye), ak taks pwofi nèt.

Yon amannman separe eksplike ke Depatman Revni ka pafwa chanje règleman yo pou ki anplwayè yo dwe ranpli ak peye taks sou revni elektwonikman. Lè chanjman yo te fè, yo pral avize moun ki deja ranpli taks la. Chanjman yo pral afiche tou sou sit entènèt Revni an.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Repons Ouragan Ida: Soulajman taks pou viktim yo PDF Tèks sa a sèvi pou notifye kontribyab yo sou soulajman taks Vil Philadelphia pou viktim Siklòn Ida pou BIRT, NPT, & SIT Oktòb 13, 2021
Règleman taks sou revni PDF Règleman konplè pou salè Philadelphia a, salè, ak taks pwofi nèt. Janvye 31, 2020
Lavant tranch nan byen imobilye PDF Deklarasyon politik sa a esplike rapò apwopriye pou vant tranch nan byen imobilye pou rezon revni biznis ak resi taks (BIRT) ak taks sou pwofi nèt (NPT). Avril 1, 2021
Memorandòm: Tretman taks sou salè salèr elèv diplome PDF Tèks sa a sèvi enfòme inivèsite nan Philadelphia nan tretman Vil la nan salèr elèv gradye nan bi pou yo kenbe ak remèt taks la Salè. Out 15, 2019
IRC Seksyon 199A dediksyon: Kesyon yo poze souvan PDF Tèks sa a kouvri kèk nan kesyon ki pi komen sou fason chanjman federal la nan IRC Seksyon 199A enpak sou biznis Philadelphia ak anrejistreman taks sou revni. Janvye 17, 2019
Taks sou revni nouvo règleman biznis PDF Eksplike “nouvo biznis” estati anba Kòd la Philadelphia ak dekri ki gen rapò benefis finansye. Out 04, 2014
Top