Ale nan kontni prensipal la

Depatman prizon Philadelphia

Konsantre sou reyabilitasyon pandan y ap bay enstalasyon san danje, legal, ak imen koreksyonèl.

Depatman prizon Philadelphia

Ki sa nou fè

Depatman prizon Philadelphia (PDP) bay yon anviwònman koreksyonèl ki an sekirite pou kenbe moun ki akize oswa kondane pou zak ilegal. PDP a opere kat enstalasyon:

Pou prepare moun ki nan prizon pou siksè re-antre apre yo fin lage yo, nou ofri tou pwogram sa yo ak sèvis:

  • Devlopman Mendèv
  • Sèvis edikatif
  • Klas Parenting
  • Sèvis abi sibstans
  • Terapi sante konpòtman
  • Asistans konsèy, moun, ak terapi gwoup
  • antrènman pwofesyonèl

Konekte

Adrès
7901 Eta Rd.
Philadelphia, Pensilvani 19136
Telefòn: (215) 685-7288
(215) 685-7888 pou kesyon laprès
Sosyal

Enterese nan travay ak PDP a?

Nou ap chèche pou kandida ki kalifye yo travay nan prizon nou yo kòm ofisye koreksyonèl. Aprann plis epi kòmanse pwosesis aplikasyon an jodi a!

Lidèchip

Blanche Carney
Komisyonè
Plis +
Top