Ale nan kontni prensipal la

Biwo estrateji vyolans domestik

Amelyore repons Vil la pou vyolans domestik.

Biwo estrateji vyolans domestik

Ki sa nou fè

Biwo estrateji vyolans domestik (ODVS) ap travay pou met fen a vyolans domestik nan Philadelphia. Nan 2016, Majistra Kenney te kreye ODVS pou ede ajans Sante ak Sèvis Imen Vil la amelyore repons yo pou vyolans patnè entim yo. Kòm sèl biwo Vil la dedye a pwoblèm vyolans patnè entim, nou vize a:

  • Devlope politik san danje epi ki bay sipò pou fanmi ki afekte nan vyolans domestik.
  • Travay avèk vil la ak ajans kominotè pou asire aksè nan sèvis enklizif yo.
  • Ko-plon ak bay sipò lojistik nan Pataje Sekirite, kowòdone repons kominote Philadelphia a vyolans relasyon.
  • Edike ajans vil yo ak bayè sou sa sivivan vyolans familyal bezwen.

Konekte

Adrès
1401 John. Kennedy Blvd.
Chanm 630
Philadelphia, PA 19102
Imèl dvinfo@phila.gov

Leadership

Azucena Ugarte, Ph.D.
Director

 

Azucena joined the City after working for Women Against Abuse for 11 years. As the Director of Training and Prevention, she developed education programs for community members, professionals, and youth. Azucena holds a Master of Arts in Anthropology and Education and a Ph.D. in Human Sexuality.


Top