Ale nan kontni prensipal la

Biwo sèvis sanzabri

Ki sa nou fè

Biwo Sèvis Sanzabri travay avèk plis pase 60 founisè lojman ak sèvis san kay, ansanm ak gouvènman vil, eta, ak gouvènman federal yo. Ansanm, nou fè moute sistèm sèvis san kay Philadelphia a.

Sistèm sa a bay prevansyon ak reyabilitasyon sanzabri èd, osi byen ke ijans ak lojman tanporè, bay moun ki gen sanzabri ak moun ki nan risk pou sanzabri.

Jwenn èd

Èske ou fè fas a sanzabri? Kontakte Inite Prevansyon, Reyabilitasyon & Admisyon pou wè si ou kalifye pou èd. Gen de fason pou kontakte travayè sosyal admisyon nou yo ak administratè ka yo:

  1. Rele Liy Dirèk Prevansyon Sanzabri a nan nimewo (215) 686-7177 epi swiv enstriksyon yo. Akòz volim apèl segondè, li ka pran plis pase 72 èdtan pou resevwa yon rapèl.
    Nan moman sa a, OHS pa gen lajan pou prevansyon sanzabri epi yo dwe sispann tanporèman aksepte aplikasyon yo. Lè nou kòmanse aksepte aplikasyon ankò, nou pral bay dènye enfòmasyon isit la ak sou liy dirèk nou an.
  2. Vizite yon sant admisyon ki finanse nan vil la.

Konekte

Adrès
1401 John. Kennedy Blvd.
10yèm etaj
Philadelphia, PA 19102
Imèl ohs@phila.gov
Telefòn: (215) 686-7175 poze yon kesyon
(215) 232-1984 ede yon moun nan lari a
Sosyal

Evènman

Pa gen anyen ki soti nan 5 desanm 2023 a 5 mas 2024.

Pwogram

Resous

Top