Ale nan kontni prensipal la

Jwenn èd

Paj sa a gen enfòmasyon sou sèvis pou moun ki gen sanzabri oswa ki gen risk pou sanzabri.


asistans konsèy lojman

Ou ka jwenn asistans konsèy pou ede ak yon varyete lojman ki gen rapò ak kesyon, ki gen ipotèk ak taks fermeture prevansyon, kredi reparasyon epi antreteni yo ak, li pi plis.

JWENN KONSÈY LOJMAN


Pwogram lojman

Depatman Planifikasyon ak Devlopman (DPD) sipòte anpil pwogram ak sèvis ki ede rezidan yo achte, repare, epi kenbe kay yo.

Sèvi ak zouti sa a pou di yo sou kay ou ak fanmi ou pou jwenn pwogram lojman ki ta ka ede ou.

Jwenn benefis lojman


Sante mantal

Depatman Sante Konpòtman ak Sèvis Enfimite Entelektyèl (DBHIDS) ap travay pou bay swen ak sèvis pou:

  • Moun ki gen maladi mantal.
  • Moun ki gen difikilte ak depandans.
  • Moun ki gen andikap entelektyèl.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou jwenn èd lè ou vizite sit entènèt yo.

JWENN ÈD AK TRETMAN


Vil ID

Si ou gen sanzabri epi ou pa gen yon ID gouvènman an bay, ou ka jwenn yon ID Vil PHL. Ou ka sèvi ak Didantite PHL vil la kòm idantifikasyon nan Philadelphia, pou l siyen nan lekòl yo ak vil bâtiments, li pi plis.

Jwenn yon ID PHL City

Top