Ale nan kontni prensipal la

Inite

Biwo sèvis sanzabri òganize an twa inite yo.

Lojman

Avèk objektif pou reyalize estabilite lojman pou tout moun ki sèvi, Lojman anpeche ak detounen moun vin sanzabri; sipèvize abri ijans pou moun ki sanzabri; epi konekte Philadelphia ki pi vilnerab ak opsyon lojman alontèm ki gen ladan asistans pou lokasyon ak sèvis sipò.


Règleman, Planifikasyon, ak Pèfòmans (P3)

P3 desen ak devlope planifikasyon an esansyèl, politik, jesyon enfòmasyon, estanda pèfòmans, finansman, ak sistèm aprantisaj pou OHS se konsa li avèk siksè ranpli misyon li yo.


Sèvis Administratif

Responsab pou bidjè ak finans, administrasyon kontra, resous imen, etablisman ak jesyon byen, ak teknoloji enfòmasyon.

Top