Chuyển đến nội dung chính

Ủy ban Nhà ở Công bằng

Thực thi các hoạt động cho thuê công bằng và bảo vệ người thuê nhà khỏi các điều kiện nhà ở không an toàn.

Ủy ban Nhà ở Công bằng

Thông báo: Các phiên điều trần của Ủy ban Nhà ở Công bằng đã được chuyển trực tuyến. Quý vị có thể tìm hiểu về các nguồn tài nguyên dành cho người thuê nhà trong COVID-19 và cách nhận trợ giúp pháp lý miễn phí để tránh bị trục xuất thông qua Quyền được tư vấn.
Thông báo: Ủy ban Nhà ở Công bằng chỉ cung cấp các dịch vụ trực tiếp theo lịch hẹn. Các cuộc hẹn có sẵn vào các ngày Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều Để đặt thời gian gặp chúng tôi, hãy gọi (215) 686-4670.

Những gì chúng tôi làm

Ủy ban Nhà ở Công bằng (FHC) đảm bảo rằng người thuê nhà có nơi ở an toàn và chủ nhà tuân theo luật nhà ở. Ủy ban năm thành viên và nhân viên giúp mọi người biết quyền và trách nhiệm của họ khi nói đến việc thuê một tài sản.

Các ủy ban:

 • Thực thi Pháp lệnh Nhà ở Công bằng của Thành phố.
 • Tiến hành các phiên điều trần về các tài sản được cho là không an toàn hoặc trong tình trạng kém.
 • Xác minh rằng chủ nhà có giấy phép và giấy chứng nhận cho thuê cần thiết.
 • Giáo dục người thuê nhà và chủ nhà về quyền và trách nhiệm của họ.
 • Kết nối chủ nhà và người thuê nhà với các nguồn lực và hỗ trợ.

Chúng tôi tin rằng nhà cho thuê phù hợp với mọi người làm cho Philadelphia trở thành một nơi tốt hơn để sống.

Kết nối

Địa chỉ
601 Walnut St.
Suite 300 Nam
Philadelphia, PA 19106
E-mail fairhousingcomm@phila.gov
Điện thoại: (215) 686-4670

Tài nguyên

Các sự kiện

 • Tháng Tư
  9
  PHIÊN ĐIỀU HÀNH NHÀ Ở CÔNG BẰNG
  8:30 sáng đến 9 :00 sáng

  PHIÊN ĐIỀU HÀNH NHÀ Ở CÔNG BẰNG

  9 Tháng Tư, 2024
  8:30 sáng đến 9:00 sáng, 30 phút
 • Tháng Tư
  10
  PHIÊN ĐIỀU HÀNH NHÀ Ở CÔNG BẰNG
  8:30 sáng đến 9 :00 sáng

  PHIÊN ĐIỀU HÀNH NHÀ Ở CÔNG BẰNG

  10 Tháng Tư, 2024
  8:30 sáng đến 9:00 sáng, 30 phút
 • Tháng Tư
  16
  PHIÊN ĐIỀU HÀNH NHÀ Ở CÔNG BẰNG
  8:30 sáng đến 9 :00 sáng

  PHIÊN ĐIỀU HÀNH NHÀ Ở CÔNG BẰNG

  16 Tháng Tư, 2024
  8:30 sáng đến 9:00 sáng, 30 phút
Đầu trang