Ale nan kontni prensipal la

Komisyon Lojman Fair

Ranfòse pratik lokasyon ki jis ak pwoteje lokatè soti nan kondisyon lojman danjere.

Komisyon Lojman Fair

Avi: Odyans Komisyon Lojman san Patipri a te deplase sou entènèt. Ou ka aprann sou resous pou lokatè pandan COVID-19 ak fason pou jwenn èd legal gratis pou evite degèpisman nan Dwa pou Avoka.

Ki sa nou fè

Komisyon Lojman san Patipri (FHC) asire ke lokatè yo gen kote ki an sekirite pou yo viv e ke pwopriyetè yo swiv lwa lojman yo. Komisyon an senk manm ak anplwaye ede moun konnen dwa yo ak responsablite lè li rive lwe yon pwopriyete.

Komisyon an:

 • Aplike òdonans Lojman san Patipri Vil la.
 • Ap fè odyans sou pwopriyete ki swadizan yo dwe an sekirite oswa nan yon kondisyon pòv yo.
 • Verifye ke pwopriyetè yo gen lisans lokasyon ak sètifika ki nesesè yo.
 • Edike lokatè ak pwopriyetè sou dwa yo ak responsablite yo.
 • Konekte pwopriyetè ak lokatè nan resous ak asistans.

Nou kwè lojman lokasyon ki travay pou tout moun fè Philadelphia yon pi bon kote pou viv.

Konekte

Adrès
601 Walnut St
Suite 300 Sid
Philadelphia, Pensilvani 19106
Imèl fairhousingcomm@phila.gov
Telefòn: (215) 686-4670

Resous

Evènman

 • Apr
  9
  SESYON egzekitif lojman jis
  8:30am a 9:00 am

  SESYON egzekitif lojman jis

  Avril 9, 2024
  8:30am a 9:00am, 30 mn
 • Apr
  10
  SESYON egzekitif lojman jis
  8:30am a 9:00 am

  SESYON egzekitif lojman jis

  avril 10, 2024
  8:30am a 9:00am, 30 mn
 • Apr
  16
  SESYON egzekitif lojman jis
  8:30am a 9:00 am

  SESYON egzekitif lojman jis

  Avril 16, 2024
  8:30am a 9:00am, 30 mn
Top