Ale nan kontni prensipal la

Pwoteksyon lokatè

Pou Lwaye konvnab

Pwopriyetè yo dwe bay nouvo lokatè yo yon Sètifika Konvnab Lwaye ak Patnè yo nan bon manyèl Lojman lè yo siyen yon kontra-lwaye. Aprann plis

Pratik lokasyon malonèt

Òdonans Lojman san Patipri a veye lokatè kont pratik lokasyon malonèt pa pwopriyetè e li gen ladan pwoteksyon abi. Aprann plis

Pwoteksyon lokatè ijans COVID-19

Lwa sou Pwoteksyon Lojman Ijans (EHPA) ofri pwoteksyon pou lokatè ki gen difikilte pou peye lwaye akòz COVID-19. Aprann plis
Top