Chuyển đến nội dung chính

Bảo vệ người thuê

Sự phù hợp cho thuê

Chủ nhà phải cung cấp cho người thuê mới Giấy chứng nhận phù hợp cho thuê và sổ tay Đối tác trong Nhà ở Tốt khi họ ký hợp đồng thuê. Tìm hiểu thêm

Thực hành cho thuê không công bằng

Sắc lệnh Nhà ở Công bằng bảo vệ người thuê nhà chống lại các hành vi cho thuê không công bằng của chủ nhà và bao gồm các biện pháp bảo vệ lạm dụng. Tìm hiểu thêm

Bảo vệ người thuê nhà khẩn cấp COVID-19

Đạo luật Bảo vệ Nhà ở Khẩn cấp (EHPA) cung cấp các biện pháp bảo vệ cho những người thuê nhà đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà do COVID-19. Tìm hiểu thêm
Lên trên