Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu

Ủy ban Nhà ở Công bằng (FHC) bao gồm năm thành viên được chỉ định bởi thị trưởng. Các ủy viên tham dự các phiên điều trần để quyết định khiếu nại và điều tra các hoạt động cho thuê không công bằng trong tài sản. Công việc của FHC được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhân viên Thành phố.

Ủy viên

Tên Tiêu đề
Juan Baez, Esq. Ủy viên
Darlene Butler Ủy viên
Anthony Lewis, Jr. Ủy viên
David Rammler, Esq. Chủ tịch
Jennifer Sang, Esq. Ủy viên

Nhân viên

Tên Chức danh Điện thoại #
Rosemary Branigan Người giám sát
(215) 686-4687
Monica Gonzalez Executive Secretary
(215) 686-4674
Brenda Madera Đại diện quan hệ con người II
(215) 686-4689
Kahlila Skipper Đại diện quan hệ con người II
(215) 686-4696
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Lên trên