Chuyển đến nội dung chính

Mẫu đầu vào của Ủy ban Nhà ở Công bằng

Ủy ban Nhà ở Công bằng (FHC) đảm bảo rằng người thuê nhà có nơi ở an toàn và chủ nhà tuân theo luật nhà ở. Người thuê nhà có thể sử dụng mẫu đầu vào này để nộp đơn khiếu nại về các hoạt động cho thuê không công bằng với FHC.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đầu vào của Ủy ban Nhà ở Công bằng PDF Sử dụng mẫu đầu vào này để nộp đơn khiếu nại về các hoạt động cho thuê không công bằng của chủ nhà. Tháng Sáu 8, 2021
Đầu trang