Ale nan kontni prensipal la

Jistis jèn

Depatman Sèvis Imen (Department of Human Services, DHS) opere etablisman detansyon jivenil konte a, jere kontra pou pwogram jèn tribinal yo bay lòd, epi li travay pou devye jèn yo nan sistèm jistis fòmèl la atravè sèvis prevansyon entansif.

Top