Ale nan kontni prensipal la

Lidèchip nou

Kimberly Ali te kòmanse fason li ak Vil la nan 2000 kòm yon travayè sosyal DHS. Li leve nan ranje DHS yo, avèk pozisyon lidèchip ki te gen ladan Direktè Relasyon Founisè ak Evalyasyon Pwogram ak Direktè Operasyon pou Sèvis Kontinyèl nan Divizyon Timoun ak Jèn yo. Pi resamman, li te Komisyonè Adjwen pou Operasyon Asistans Sosyal Timoun.

Madam Ali kenbe yon BA nan Jistis Kriminèl ak yon Masters nan Travay Sosyal nan Tanp Inivèsite.

Non Tit travay Telefòn #
Stephanie Chèf estaf, Operasyon Asistans Sosyal Timoun
Boyd Staci Direktè Operasyon, Sèvis Kontinyèl
Robin Chapolini Depite Komisyonè, politik devlòpman ak sistèm Amélioration
Katherine Garzon Chèf Anplwaye, Biwo Komisyonè a
Dona Gonzalez Direktè pwovizwa operasyon yo, Gestion pèfòmans ak teknoloji
Hallar Brittan Chèf Jesyon Pèfòmans ak Teknoloji
Samyèl B. Harrison, III Komisyonè Adjwen, Operasyon Asistans Sosyal Timoun
Benita wa Direktè Operasyon, Sèvis Timoun ak Fanmi
Laura Morris Direktè Operasyon, Sèvis Prevansyon
Vongvilay Mounelasy Adjwen Komisyonè, Administrasyon ak Jesyon
Nadine Perese Chèf Ofisye Finansye
Sanders Carla T. Direktè Operasyon, Sèvis Front-End
Luis A. Santiago Sobrado Direktè operasyon yo, devlòpman politik ak sistèm Amélioration
Michael Scott Direktè Egzekitif, Sant Sèvis Jistis Jivenil Philadelphia
Landuleni Shipanga Kontwolè
Sheila Simmons Chèf kominikasyon ak Stratégies
Sturrup Direktè Kominikasyon
Luciana Terrell Direktè Operasyon, Sèvis Jistis Jivenil
Gary Williams Komisyonè Adjwen, Sèvis Jistis Jivenil
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.
Top