Ale nan kontni prensipal

Sant sipò pou edikasyon

Ede timoun ak jèn nan swen DHS reyalize tout potansyèl akademik yo.

Osijè de

Nou travay avèk Distri Lekòl la pou anpeche deranjman nan edikasyon yon timoun lè yo mete yo nan swen DHS. Nou menm tou nou idantifye epi retire baryè edikasyon pou timoun nan sistèm byennèt timoun nan.

Reprezantan Sant Sipò Edikasyon nou yo, ke yo rekonèt kòm lyezon ESC, adrese pwoblèm ki gen rapò ak edikasyon yon elèv nan swen DHS ka genyen, tankou:

  • Pwoblèm akademik yo.
  • Baryè prezans ak truancy.
  • Transpò pou ale ak pou soti nan lekòl la.
  • Sipò pou timoun ki gen bezwen edikasyon espesyal.

Konekte

Imèl OCFCommunications@phila.gov
Telefòn: (215) 683-4001

Ki jan nou ede timoun ak jèn

Sant Sipò pou Edikasyon (ESC) bay resous, referans, ak lyen nan sèvis pou amelyore estabilite edikasyon epi sipòte bezwen edikasyon timoun ak jèn ki enplike ak DHS depi nan jadendanfan rive nan kolèj.

Priyorite yo nan ESC yo dwe:

  • Kenbe estabilite edikasyon timoun yo nan swen DHS.
  • Travay ak Distri Lekòl la pou anpeche deplase lekòl la ak nenpòt lòt deranjman nan edikasyon yon timoun lè nan swen DHS.
Top