Ale nan kontni prensipal la

Reyalize Sant Endepandans (AIC)

Amelyore edikasyon ak bati ladrès k ap viv endepandan nan aktyèl ak ansyen DHS-ki enplike jèn ak jèn adilt.

Osijè de

Sant Endepandans pou Reyalize (AIC) bay resous, klas, travay, ak sèvis lojman pou jèn ki ap prepare pou laj soti nan sistèm lan.

Tranzisyon nan adilt ka akablan, espesyalman pou jèn nan swen adoptif. AIC a se yon espas ki an sekirite ak kominal pou jèn ak jèn adilt, ki gen laj 18-23, ki moun ki kounye a nan swen adoptif oswa yo te nan swen adoptif Philadelphia.

Jèn yo matche ak yon antrenè AIC. Yo bay èd pèsonalize pou jèn, tankou:

  • Anplwayè/planifikasyon karyè
  • Rekòmandasyon Lojman
  • Enskri nan kolèj/lekòl pwofesyonèl
  • Ranpli lekòl segondè/GED
  • Amelyore alfabetizasyon òdinatè
  • Reyalize pèmanans
  • Elaji devlopman pèsonèl yo

Konekte

Adrès
1415 N. Broad St
Suite 100
Philadelphia, Pensilvani 19122
Telefòn: (215) 574-9194
Reyalize Sant Endepandans lan

Kalifikasyon

Ki pi gran jèn ki gen laj ant 18-23 ki kounye a, oswa yo te janm patisipe nan Depatman Sèvis Imen Philadelphia. Fè manadjè ka w la fè yon referans oswa rele nou nan (215) 574-9194 pou wè si ou kalifye.

Èdtan AIC yo Lendi jiska Vandredi, 12 - 7 p.m.

Top