Chuyển đến nội dung chính

Sở Dịch vụ Nhân sinh

Thông báo: Bộ Dịch vụ Nhân sinh đang làm việc để hỗ trợ trẻ em và gia đình của Philadelphia trong COVID-19. Xem các chính sách, hướng dẫn và tài nguyên được cập nhật của chúng tôi.

Những gì chúng tôi làm

Bộ Dịch vụ Nhân sinh của Philadelphia là cơ quan tư pháp vị thành niên và phúc lợi trẻ em của quận và được giám sát bởi Văn phòng Trẻ em và Gia đình. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp và thúc đẩy sự an toàn, tính lâu dài và hạnh phúc cho trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ bị lạm dụng, bỏ mặc và phạm pháp. Các lĩnh vực dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

 • Phòng ngừa. Chúng tôi làm việc với các gia đình để chăm sóc an toàn cho trẻ em tại nhà riêng của họ để giảm lạm dụng và bỏ mặc trẻ em.
 • Phúc lợi trẻ em. Chúng tôi điều hành đường dây nóng lạm dụng trẻ em của Philadelphia, điều tra các cáo buộc lạm dụng và bỏ mặc trẻ em, đồng thời giúp trẻ em liên quan đến DHS đạt được một ngôi nhà vĩnh viễn. Chúng tôi quản lý các tổ chức tư nhân (Community Umbrella Agencies) cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ và các dịch vụ hỗ trợ khác tại 10 khu vực địa lý trên khắp Philadelphia.
 • Nuôi dưỡng và nhận con nuôi. Chúng tôi ký hợp đồng với các cơ quan được nhà nước cấp phép, những người chứng nhận nhà là nơi ở cho trẻ em và thanh thiếu niên không an toàn trong nhà riêng của họ. Mục tiêu của chăm sóc nuôi dưỡng là đoàn tụ trẻ em với gia đình của chúng. Khi điều này là không thể, theo xác định của tòa án, nhiều phụ huynh tài nguyên chọn nhận nuôi những đứa trẻ đang được họ chăm sóc. Tìm hiểu làm thế nào để trở thành cha mẹ nuôi và làm thế nào để nhận nuôi một đứa trẻ.
 • Công lý vị thành niên. Chúng tôi điều hành cơ sở giam giữ vị thành niên của quận, quản lý hợp đồng cho các chương trình thanh thiếu niên theo lệnh của tòa án và làm việc để chuyển hướng thanh thiếu niên khỏi hệ thống tư pháp chính thức thông qua các dịch vụ phòng ngừa chuyên sâu.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1515 Arch St.
Philadelphia, PA 19102
E-mail dhscommunications@phila.gov
Phone: (215) 683-4347 for information
(215) 683-6000 for complaints
Social

Announcements

RSVP Today: Fostering Pride

Every child deserves to grow up in a safe and happy environment. Foster Pride invites you to learn about the resources and services that Philadelphia offers to support and empower LGBTQ+ youth. Learn more here.

We hire year round!

The Philadelphia Department of Human Services is committed to supporting the placement stability of children and youth in the foster care and the juvenile justice systems. As part of this commitment, DHS regularly releases job announcements on the main phila.gov/jobs webpage to support our hiring efforts. Please either apply for an open position or sign up for job alerts. Please share these announcements with your networks.

Class Code Class Title Open Close Starting Salary Application Link
5A05 Social Work Services Trainee (General) (Bilingual) 4/17/2023 4/28/2024 $43,067 Application link.
5A07 Social Work Services Manager 2 (General) (Bilingual) 4/17/2023 4/28/2024 $46,480 Application link.

 

Events

 • Sep
  13
  VIRTUAL VITALITY CAFE "It’s Not You, It’s What Happened To You"
  5:00 pm to 7:00 pm

  VIRTUAL VITALITY CAFE "It’s Not You, It’s What Happened To You"

  September 13, 2023
  5:00 pm to 7:00 pm, 2 hours
  Description: APM CUA 2, CUA 1 NET

  Registration:
  Yaneirie Rondon at 267-507-1343, yaneirie.rondon@apmphila.org
  Jeanine Baxter at 267-339-0656, jeanine.baxter@net-centers.org
  Syanne Seth at 267-479-5917, syanne.seth@net-centers.org

  Theme: It's Not You, It's What Happened To You

  This discussion will focus on mental and emotional vitality.
 • Sep
  14
  In Person Parent Café "Planting A Seed: How will you grow?"
  11:00 am to 2:00 pm
  Bartram's Garden, 5400 Lindbergh Blvd., Philadelphia, PA 19143, USA

  In Person Parent Café "Planting A Seed: How will you grow?"

  September 14, 2023
  11:00 am to 2:00 pm, 3 hours
  Bartram's Garden, 5400 Lindbergh Blvd., Philadelphia, PA 19143, USA
  map
  Greater Philadelphia Community Alliance/GPCA, CUA #9 Registration: Yasmeen Collins, yasmeencollins@gpca-phila.org (445) 229- 8862 Eloise Clayton, eloiseclayton@gpca-phila.org  (445) 229-8793 This discussion will focus on knowledge of parenting and communication.
 • Sep
  14
  CUA 5 WOW Talk: Tackling The Tough Questions *By Invitation Only
  3:00 pm to 5:00 pm
  Conwell Middle School, 1849 E Clearfield St, Philadelphia, PA 19134, USA

  CUA 5 WOW Talk: Tackling The Tough Questions *By Invitation Only

  September 14, 2023
  3:00 pm to 5:00 pm, 2 hours
  Conwell Middle School, 1849 E Clearfield St, Philadelphia, PA 19134, USA
  map
  Asociación Puertorriqueños en Marcha / APM, CUA #5

  REGISTRATION: Danyielle Lambert, danyielle.lambert@apmphila.org or Chyna Hartwell, chyna.hartwell@apmphila.org

  The discussion will focus on Knowledge and Communication.

Our programs

Tài nguyên

Lên trên