Chuyển đến nội dung chính

Sự kiện sinh, hôn nhân & cuộc sống

Hỏi Văn phòng Phản ứng Hành động của Ủy viên DHS (CARO)

Nếu bạn có thắc mắc, thắc mắc hoặc khiếu nại về bất kỳ dịch vụ nào của Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS) mà bạn đã trải nghiệm, hãy liên hệ với CARO.

Ai

Văn phòng Phản hồi Hành động của Ủy viên (CARO) trả lời các cá nhân có câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại về bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi DHS hoặc các nhà cung cấp theo hợp đồng, bao gồm các Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA) của chúng tôi.

CARO cung cấp:

  • Trợ giúp trong việc hiểu các chính sách và thủ tục chung của DHS
  • Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến một trường hợp DHS.
  • Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại về DHS, CUA hoặc nhà cung cấp khác.
Lên trên