Chuyển đến nội dung chính

Sự kiện sinh, hôn nhân & cuộc sống

Nhận giấy khai sinh

Bạn có thể cần một bản sao giấy khai sinh để nhận dạng, đơn xin hộ chiếu hoặc nộp đơn xin an sinh xã hội. Bạn có thể đặt một bản sao giấy khai sinh (có con dấu được nâng lên) trực tuyến, qua thư, qua điện thoại hoặc trực tiếp.

Để biết thêm thông tin về việc lấy giấy khai sinh, hãy xem:

Đầu trang