Ale nan kontni prensipal la

Pwogram otonòm fanmi

Amelyore kapasite fanmi yo pou bay byennèt pitit yo.

Osijè de

Èske ou bezwen èd ak kenbe kay ou ak pran swen pitit ou yo, men ou pa konnen ki kote yo kòmanse oswa ki moun ki ale nan? Sèvis Pouvoir Fanmi ka jwenn fason pou bay asistans ou bezwen an.

Ogmante yon fanmi ak kenbe yon kay ka trè difisil. Family Pouvoir Services (FES) ede evalye defi w ap fè fas a epi bay sipò ak resous pou kenbe yon fanmi ki estab ak an sante.

Travayè FES yo evalye bezwen ou yo epi mete an plas sèvis ki apwopriye yo pou adrese yo-si ou bezwen èd ki lye ak yon sèvis sosyal oswa ekonomik, oswa ou ka jis itilize kèk konsèy pou elve timoun.

Konekte

Telefòn: (215) 683-4000

Pwosesis ak kalifikasyon

Pou detèmine si ou kalifye pou sèvis FES epi pou kòmanse yon premye estimasyon, rele (215) 683-4000. Si ou deja gen yon manadjè ka DHS, mande yo refere ou.

Tan ak kote

Yon manadjè ka FES ap vini nan kay ou pou estimasyon inisyal la.

Top