Ale nan kontni prensipal la

Nesans, maryaj ak evènman lavi

Adopte yon timoun

Lè timoun ki nan swen adoptif yo gen yon objektif adopsyon, souvan resous yo (adoptif) paran yo ap adopte yo. Lè sa pa rive, DHS ak yon rezo gwo ki baze sou patnè yo travay di pou jwenn fanmi ki pi apwopriye pèmanan pou timoun sa a. Anpil nan timoun yo pi gran, yon pati nan yon gwoup frè/sè, oswa ki gen bezwen espesyal.

Kiyès

Pou adopte soti nan swen adoptif ou ka sèl, marye, divòse, nenpòt sèks, ak nenpòt oryantasyon seksyèl.

Kondisyon

Pou kòmanse pwosesis la, ou bezwen:

 • Pase abi sou timoun, istwa kriminèl, ak FBI distans.
 • Fè fizikman kapab pran swen yon timoun.
 • Gen espas lakay ou pou yon timoun anplis.
 • Fè omwen 21 ane ki gen laj.

Ki kote ak ki lè

Pwosesis sètifikasyon adopsyon an varye pou chak fanmi. Longè tan an depann sou disponiblite fanmi an ak egzijans chak ajans espesifik la.

Kouman

Anjeneral, premye etap la nan adopsyon se jwenn yon ajans ki ka sètifye ou yo epi yo dwe yon sipò ou. Li enpòtan yo chwazi yon ajans reflechi byen. Yo pral yon gwo resous jan ou ale nan pwosesis adopsyon an. Chak ajans gen yon ti kras diferan ap atann antrènman ak pwosesis, men jeneralman ou pral bezwen:

 • Ranpli yon aplikasyon.
 • Patisipe nan yon oryantasyon.
 • Ranpli yon seri de tranings.
 • Jwenn yon egzamen medikal ki pwouve ou fizikman kapab pran swen timoun epi yo gratis nan maladi kontajye.
 • Pase abi sou timoun, istwa kriminèl, ak FBI distans.
 • Fè yon travayè sosyal vin lakay ou pou ede detèmine si li an sekirite pou yon timoun.
 • Ranpli yon etid kay vaste.

Yon fwa ki gen lisans, ou travay avèk ajans lan pou idantifye timoun ki ta ka yon bon match. Ou pral sipòte nan pwosesis sa a matche asire w ke tou de ou menm ak timoun nan santi yo alèz ak avanse pou pi devan nan direksyon pou yo te yon fanmi pèmanan.

Top