Ale nan kontni prensipal la

Nesans, maryaj ak evènman lavi

Jwenn epi mande yon dosye maryaj

Rejis la nan testaman kenbe dosye sou lisans maryaj ki date tounen nan 1885. Ou ka mande yon kopi sètifye oswa egzanpifye nan nenpòt lisans maryaj ki te pibliye nan Philadelphia.

Lè ou mande yon dosye, li ede konnen:

  • Non yo ke tou de moun itilize lè yo te aplike pou lisans lan maryaj.
  • Dat maryaj la.

Ou ka mande dosye maryaj soti nan 1860—1885 nan Achiv yo Philadelphia City.

Pri

Frè dosye a depann de ki kalite kopi w ap mande a. Li se:

  • $25 pou yon kopi sètifye. Pifò demann dosye yo se pou kopi sètifye.
  • $50 pou yon kopi egzanpifye, ki itilize pou rezon entènasyonal yo.

Si w ap mande dosye pa lapòs, gen yon lòt $15 frè rechèch.

Chèche yon dosye maryaj

Ou ka itilize rechèch sou entènèt dosye maryaj nou an pou jwenn enfòmasyon sou maryaj Philadelphia soti nan 1995 oswa pita. Rezilta yo ka gen ladan non aplikan yo, nimewo lisans maryaj, ak dat lisans lan.

Ou ap toujou bezwen soumèt yon demann dosye si ou:

  • Vle yon kopi lisans maryaj aktyèl la.
  • Pa ka jwenn dosye a w ap chèche pou.
  • Bezwen yon dosye soti nan anvan 1995.

Sèvi ak rechèch dosye maryaj la

Mande yon dosye maryaj pa lapòs

1
Enprime epi ranpli yon fòm demann dosye maryaj.

Ou kapab tou ekri yon lèt ki gen ladan enfòmasyon sa yo:

  • Non yo ke tou de moun itilize lè yo te aplike pou lisans lan maryaj.
  • Dat maryaj la.
2
Voye lèt ou a, frè rechèch, epi retounen anvlòp la.

Ou dwe peye yon frè rechèch $15 pou Rejis Wills la pou jwenn dosye maryaj la. Lòd lajan an ta dwe fè peyab nan “Grefye Tribinal Òfelen yo.”

Ou ka poste lèt ou a, yon anvlòp ak tenm sou li pwòp tèt ou-adrese, ak lòd la lajan nan:

Maryaj Dosye Depatman
City Hall
Sal 415
Philadelphia, PA 19107

3
Demann ou an ap trete. Ou pral avize w sou rezilta a pa lapòs.

Si Rejis la nan testaman se kapab jwenn dosye a, ou pral resevwa yon lèt ak yon fòm demann. Si yo pa jwenn okenn dosye, ou pral toujou resevwa yon lèt konfimasyon.

4
Voye peman frè dosye ou epi retounen anvlòp la.

Yon fwa Rejis la nan Wills te lokalize dosye maryaj la, ou ka itilize fòm demann lan pou jwenn yon kopi sètifye oswa egzanpifye nan dosye a. Yon kopi sètifye koute $25, pandan y ap yon kopi egzanpifye koute $50. Lòd lajan an ta dwe fè peyab nan “Grefye Tribinal Òfelen yo.”

Voye fòm nan, yon anvlòp pwòp tèt ou-adrese ak tenm sou li, ak lòd la lajan dezyèm nan:

Maryaj Dosye Depatman
City Hall
Sal 415
Philadelphia, PA 19107

5
Rejis la nan testaman ap voye dosye a maryaj pa lapòs.

Ou pral tipikman resevwa kopi ou nan dosye a nan 7-10 jou ouvrab.

Mande yon dosye maryaj an pèsòn

Pou mande dosye anpèsòn, ale nan Depatman Dosye Maryaj la.


Sal City Hall 415
Philadelphia, PA 19107

Èdtan biwo nou yo se lendi jiska vandredi, 8 a.m. rive 4 p.m.

Fòm & enstriksyon

Top