Ale nan kontni prensipal la

Nesans, maryaj ak evènman lavi

Mande dosye pwobasyon

Rejis la nan testaman kenbe dosye nan testaman, envantè byen imobilye, ak dokiman ki gen rapò. Pou mande kopi dosye probate, ou pral bezwen konnen:

  • Non konplè moun nan nan moman yo te mouri.
  • Dat la nan lanmò moun nan.

Ou pral bezwen tou deside sou ki kalite dosye ke ou vle mande pou.

Pri

Si w ap mande dosye pa lapòs, gen yon frè rechèch $20.

Epitou ap gen yon frè dosye si ou deside bay lòd pou kopi. Pri total la pral depann de ki kalite dosye ou chwazi pou ou bay lòd. Pou jwenn yon sans de pri a, revize orè a frè.

Mande dosye pwobasyon pa lapòs

1
Enprime epi ranpli yon fòm demann dosye probate.

Ou kapab tou ekri yon lèt ki gen ladan enfòmasyon sa yo:

  • Non konplè moun nan nan moman yo te mouri.
  • Dat la nan lanmò moun nan.
  • Ki kalite dosye probate w ap mande.
2
Prepare peman ou epi retounen anvlòp la.

Ou dwe peye yon frè rechèch $20 pou Rejis Wills la pou jwenn dosye pwobasyon an. Lòd lajan an ta dwe fè peyab nan “Enskri nan testaman.”

Ou ta dwe gen ladan tou yon anvlòp ak tenm sou li pwòp tèt ou-adrese ak demann ou an.

3
Poste demann ou an.

Ou ka poste fòm demann ou an, oto-adrese anvlòp ak tenm sou li, ak peman nan:

Enskri nan
chanm testaman 180
City Hall
Philadelphia, PA 19107

4
Demann ou an ap trete.

Tan repons tipik la se 7-10 jou ouvrab.

Si yo jwenn yon dosye probate, yon reprezantan ap kontakte ou epi dekri sa li yo. Nan moman sa a, ou ka di reprezantan an ki dosye ou ta renmen mande.

Si yo pa jwenn okenn dosye probate, ou ap toujou resevwa yon lèt konfimasyon.

Mande dosye probate an pèsòn

Pou mande dosye an pèsòn, ale nan biwo a nan Rejis la nan testaman.


Sal vil Hall 180
Philadelphia, PA 19107

Èdtan biwo nou yo se lendi jiska vandredi, 8 a.m. rive 4 p.m.

Fòm & enstriksyon

Top