Ale nan kontni prensipal la

Nesans, maryaj ak evènman lavi

Kòmanse pwosesis la probate (san yo pa yon volonte)

Lè yon moun mouri san yo pa yon volonte, yo te mouri “intestate.” Nan ka kote yon moun mouri eta, Rejis la nan testaman ap nonmen yon moun administre nan byen imobilye a. An jeneral, administratè imobilye a se yon konjwen oswa pitit moun ki te mouri a.

Yo dwe rekonèt kòm administratè a byen imobilye, ou dwe depoze petisyon an pou sibvansyon nan lèt nan administrasyon ak Rejis la nan testaman. Ou pral bezwen tou yo peye frè yo administrasyon byen imobilye.

Kondisyon

“Moun ki mouri a,” oswa moun ki te mouri, dwe gen:

  • Te yon rezidan Philadelphia nan moman lanmò yo.
  • Oswa, ki te fèt pwopriyete reyèl nan Philadelphia san yo pa kenbe pwopriyete pèsonèl nan nenpòt lòt eta.

Gen yon pwosesis diferan probate si moun ki mouri a kite yon volonte.

Pri

Frè yo depann sou gwosè a nan byen an. Pou plis enfòmasyon, gade orè a frè.

Kouman

1
Kontakte Depatman Siksesyon an pou pran yon randevou.

Ou ka kontakte nou nan (215) 686-6255 or ProbateAppt@phila.gov. Èdtan biwo nou yo se lendi jiska vandredi, 8 a.m. rive 4 p.m.


Sal vil Hall 180
Philadelphia, PA 19107

2
Prepare dokiman ou ak peman ou.

Ou pral bezwen pote:

  • Yon sètifika lanmò orijinal la.
  • Yon estimasyon de valè nan byen imobilye a.
  • Yon valab, fòm aktyèl la nan ID.

Ou pral bezwen tou yo peye frè yo administrasyon byen imobilye. Ou ka itilize Visa, Mastercard, yon chèk sètifye, oswa yon lòd lajan.

3
Ranpli petisyon an pou sibvansyon nan lèt administrasyon nan randevou ou.

Rejis la nan testaman pral ede w ranpli dokiman ou yo, men yo pa ka bay konsèy legal. Li ka itil pou ou anboche yon avoka pou bay konsèy, reponn kesyon legal, epi ede ou atravè pwosesis la.

Kisa k ap pase pwochen

Benefisyè sèl tipikman kalifye kòm yon administratè. Si gen eritye miltip, resevwa eritaj Bondye yo dwe vini nan yon akò ak swa:

  • Renonse a yon administratè sèl; oswa
  • Aji ansanm kòm ko-administratè.

Si yo pa ka jwenn yon akò, youn oswa tout eritye yo ka depoze yon petisyon pou yon odisyon. Rejis la nan testaman ka deside sou ki moun yo nonmen, epi yo ka menm chwazi yon administratè endepandan si sa nesesè.

Top