Ale nan kontni prensipal

Sante mantal ak fizik

Jwenn kapòt gratis

Kapòt anpeche VIH ak enfeksyon seksyèlman transmisib (STIs). Yo menm tou yo pwoteje kont gwosès la.

Kouman

Depatman Sante Piblik ofri divès gwosè ak fòm kapòt ke ou ka ranmase pou gratis nan Sant Sante 1 (1930 S. Broad St), Sant Sante 5 (1900 N. 20th St), oswa nan òganizasyon kominotè lokal yo.

Philly, Kenbe Sou Loving ap voye kapòt nan nenpòt adrès nan limit Vil la.

Pa bliye sèvi ak lub. Lube fè kapòt pi efikas.

Kapòt pou Ajans ou

Si ou ta renmen distribye kapòt bay kliyan ou yo oswa nan kominote a, tanpri faks yon demann (PDF) sou ajans ou oswa lèt pwogram ou an nan (215) 685-6798.

Apre nou fin revize demann ou an, n ap kontakte ou ak enfòmasyon sou pickup oswa livrezon.

Top