Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nhận bao cao su miễn phí

Bao cao su ngăn ngừa HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs). Họ cũng bảo vệ chống lại mang thai.

Làm thế nào

Bộ Y tế Công cộng cung cấp nhiều kích cỡ và hình dạng bao cao su khác nhau mà bạn có thể nhận miễn phí tại Trung tâm Y tế 1 (1930 S. Broad St.), Trung tâm Y tế 5 (1900 N. 20th St.), hoặc tại các tổ chức cộng đồng địa phương.

Philly, Keep On Loving sẽ gửi bao cao su đến bất kỳ địa chỉ nào trong giới hạn Thành phố.

Đừng quên sử dụng dầu bôi trơn. Lube làm cho bao cao su hiệu quả hơn.

Bao cao su cho cơ quan của bạn

Nếu bạn muốn phân phối bao cao su cho khách hàng của bạn hoặc cho cộng đồng, vui lòng fax một yêu cầu (PDF) trên tiêu đề thư của cơ quan hoặc chương trình của bạn tới (215) 685-6798.

Sau khi chúng tôi xem xét yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về nhận hàng hoặc giao hàng.

Đầu trang